CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại SKY Music, việc bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng là ưu tiên hàng đầu. SKY Music hiều rằng thông tin cá nhân của người sử dụng là thuộc quyền sở hữu hợp pháp và được pháp luật bảo vệ, chính vì vậy SKY Music luôn nỗ lực hết sức trong việc lưu trữ, bảo mật thông tin cá nhân mà người sử dụng đã chia sẻ cho SKY Music. Chính vì vậy, khi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, SKY Music chỉ được thu thập khi có sự đồng ý và cho phép của người sử dụng.

Để truy cập và sử dụng trang Web ngoài việc người sử dụng đồng ý về điều khoản sử dụng thì còn phải đọc, tìm hiểu về những chỉnh sách bảo mật của SKY Music sau đây. Việc người sử dụng đăng ký sử dụng Website SKY Music cũng có nghĩa rằng người sử dụng đã đồng ý và chấp thuận ràng buộc bởi các điều khoản của bản chính sách bảo mật này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân của người sử dụng trên Website là nhằm:

− Đảm bảo việc lưu trữ hệ thống thông tin của người sử dụng trong hệ thống của SKY Music.

− Sử dụng vào việc thực hiện các yêu cầu có liên quan của người sử dụng về dịch vụ của SKY Music.

− Liên hệ xác nhận khi người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của SKY Music nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

− Cơ sở để SKY Music giải quyết những vấn đề , tranh chấp (nếu có) xảy ra.

Trong phạm vi về quyền thu thập thông tin của người sử dụng, SKY Music thu thập các thông tin bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, số điện thoại bảo vệ tài khoản. Với các thông tin này, người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trên SKY Music.

2. Phương thức thu thập thông tin

Thông qua việc đăng ký thành viên của người sử dụng, SKY Music sẽ sử dụng hệ thống cookie: cookie là các tệp nhỏ mà SKY Music chuyển vào máy tính của người sử dụng qua trình duyệt Web của người sử dụng (nếu người sử dụng cho phép) cho phép SKY Music nhận biết trình duyệt của người sử dụng và nắm bắt và ghi nhớ thông tin.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

SKY Music sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

− Cung cấp các dịch vụ đến người sử dụng.

− Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người sử dụng và SKY Music.

− Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng.

− Cải thiện chất lượng trang web

− Gửi email định kì liên quan đến dịch vụ của SKY Music.

− Ngăn ngừa hoạt động giả mạo người sử dụng.

SKY Music không được cung cấp, chia sẻ phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Việc lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được bảo mật, lưu trữ tại máy chủ của SKY Music và chỉ được hủy bỏ khi có yêu cầu hủy bỏ từ người sử dụng.

5. Địa chỉ thu thập và lưu trữ thông tin

Mọi thông tin khi thu thập được sẽ được lưu trữ tại máy chủ của SKY Music tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SKY MUSIC

Địa chỉ liên lạc: 133 Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: contact@skymusic.com.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người sử dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu SKY Music thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

− Thông tin cá nhân của người sử dụng trên Website SKY Music được SKY Music cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SKY Music. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người sử dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người sử dụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

− Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ người sử dụng.

− Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, SKY Music sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người sử dụng được biết. SKY Music sẽ không phải chịu trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc mất mát dữ liệu này của người sử dụng.

− SKY Music yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. SKY Music không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người sủ dụng đó nếu xét thấy tất cả thông cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

− Người sử dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến SKY Music. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SKY Music sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người sử dụng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

− Trường hợp SKY Music có sửa đổi, bổ sung thì không cần phải thông báo trước cho người sử dụng mà mặc định việc sửa đổi, bổ sung này. Người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra lại để có các bản cập nhật cho Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này. Trong trường hợp SKY Music cập nhật Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và người sử dụng sử dụng Dịch vụ sau khi cập nhật, điều đó có nghĩa là người sử dụng đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật này, người sử dụng có thể liên hệ với Sky Music bằng cách gửi email tới địa chỉ contact@skymusic.com.vn. SKY Music rất vui lòng và sẵn sàng hỗ trợ người sử dụng liên quan đến chính sách bảo mật này.